Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμό ότι αναμφίβολα η χειρουργική αντιμετώπιση των επιτακτικών κρίσεων κάποιας μορφής είναι απαραίτητη.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/blog-post_1014.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη