Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Υπάρχει μια χαρακτηριστική απομυελινωτική πολυνευροπάθεια που οφείλεται σε φλεγμονές και κυρίως σε λοιμώξεις ΗΙV.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/aids.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη