ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Στα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε δει υποκειμενικότητες στο πλαίσιο αυτής της κρίσης να αλλάζουν, να αντιστρέφονται και να δείχνουν μια προσπάθεια για ανεξαρτησία. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι δημιουργείτε ένα κοινωνικό έδαφος πάνω στο οποίο άρνηση, αντίσταση, ακόμα και εξέγερση παρουσιάζουν μια δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Ξεκινάμε από ένα κοινωνικό κράτος που υπήρχε κάποτε και μπαίνουμε σε μια δανειακή πλέον σχέση με άγνωστες πηγές για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη