ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Π.Χ. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΘΕΣΗ, Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ.
Η σύγκριση είναι ένα αρχέγονο παιχνίδι, το οποίο εφαρμόζεται από καταβολής κόσμου, προκειμένου να δείξει τον «καλύτερο» από τον «καλό». Έτσι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής, η πείρα έχει δείξει ότι εάν δεν μπορεί να βρεθεί κάτι «καλό», αρκεί το «χειρότερο» να ταυτιστεί με το «καλύτερο». Αυτό έχει σαν συνέπεια ο κριτής να αποκομίζει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ των δυο, άρα και τα δυο είναι τα ίδια. Γενικά, το όλο σύστημα ευνοεί το «χειρότερο», που συγκριτικά εμφανίζεται ίδιο με το «καλύτερο».

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη