ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ, ΌΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ.
Έτσι λοιπόν με την κρίση φτάσαμε οριακά πλέον σε μια εποχή όπου τίθεται το θέμα της συσσώρευσης πλούτου και της φορολογίας του. Στη σημερινή εποχή είναι γνωστό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν φορολογείται ο πλούτος αλλά το εισόδημα που προέρχεται από τον πλούτο (ενοίκια, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου κ.τ.λ.). Είναι αναπόφευκτο ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να φορολογηθεί ο πλούτος στη βάση του, προκειμένου να προκύψουν εκείνες οι καταστάσεις που θα φέρουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να γίνουν οι καινούργιες επενδύσεις και να οργανωθεί ο καινούργιος τρόπος ζωής.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη