Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο κέντρο των Αθηνών, κυρίως στις νεαρές ηλικίες παρατηρούμε μια τάση αυτοκαταστροφής.

Οι δημοτικές εκλογές τέλη Μαΐου του 2014 «επισήμαναν» μια μεγάλη και καινούργια παράμετρο της κοινωνικής μας ζωής.

Μάιος 2014: οι δημοτικές εκλογές βρίσκονται σε άμεση εξέλιξη και βλέπουμε ένα τεράστιο γεγονός που πιστοποιείται σ’ όλη τη ελληνική επικράτεια.

Όπως είναι γνωστό από ιστορικές αναφορές στην αρχαία Αθήνα οι πόρτες στις εισόδους των σπιτιών άνοιγαν προς τα έξω και επειδή οι δρόμοι ήτα ιδιαίτερα στενοί, ήταν υποχρεωμένοι αυτοί που εξέρχονταν απ’ το σπίτι να χτυπούν στην πόρτα «προειδοποιώντας» τους περαστικούς που περνούν απ’ έξω.

Η άρνηση είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που προστατεύει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου στο να βιώνει αρνητικές καταστάσεις.

Δευτέρα 19.05.2014: στην Ελλάδα συνεχίζονται οι δημοτικές εκλογές για τη δεύτερη φάση τους.

Στη σύγχρονη Ελλάδα παρατηρούμε δυο καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν γίνει καθεστώς.

Το αρχαίο ρητό δηλώνει ότι ένας ισχυρός έρωτας «εξουδετερώνεται» μ’ έναν ακόμη πιο δυνατό έρωτα.

Τα τελευταία χρόνια ένα κλίμα έχθρας δημιουργήθηκε μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης με αφορμή την ελληνική κρίση.

Αρχη