Ο ίδιος ο εγκέφαλος μέσα στην αυτοοργάνωση που έχει τις περισσότερες φορές κινητοποιεί μηχανισμούς, προκείμενου να αυτοπροστατευτεί.

Πάντοτε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφική αναζήτηση πολλών ομάδων ποια είναι η σχέση του χρόνου με τη σκέψη.

Η αφηρημένη τέχνη παράγει πίνακες που δεν έχουν καθολική μονομερή ερμηνεία.

Αρχη