Πάντοτε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφική αναζήτηση πολλών ομάδων ποια είναι η σχέση του χρόνου με τη σκέψη.