Σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται όχι πλέον μόνο στη συναλλαγή αλλά κυρίως στο χρέος.

Η ελεύθερη δραστηριότητα είναι μια έκφραση της ελεύθερης ζωής, της παραγωγικότητας και της αυτοεπιβεβαίωσης.

Το χρέος είναι μια διάσταση με νόημα που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας κάτω από τις νέες χρηματοπιστωτικές εξελίξεις πάρα πολύ έντονα.

Μια καινούργια γενική συνθήκη κοινωνικής ζωής είναι σίγουρα το χρέος.

Αρχη