Σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται όχι πλέον μόνο στη συναλλαγή αλλά κυρίως στο χρέος.