Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Σήμερα η μάστιγα της οικονομικής κρίσης μονοπωλεί την επικοινωνία και την αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Πλέον ο Έλληνας πολιτικός δεν έχει μαι αυτόνομη προσωπική πολιτική ταυτότητα, αλλά μια κοινή ιδιαιτερότητα που σκεπάζει κάθε ετερότητα.

Η ΜΙΚΡΟΝΟΪΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ρητορική είναι για τον άνθρωπο ένα θείο επικοινωνιακό δώρο.

Αρχη