Σήμερα η μάστιγα της οικονομικής κρίσης μονοπωλεί την επικοινωνία και την αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων.

Πλέον ο Έλληνας πολιτικός δεν έχει μαι αυτόνομη προσωπική πολιτική ταυτότητα, αλλά μια κοινή ιδιαιτερότητα που σκεπάζει κάθε ετερότητα.

Η ρητορική είναι για τον άνθρωπο ένα θείο επικοινωνιακό δώρο.

Αρχη