Μια μέθοδος που η τεχνική του υπολογισμού σε μια προσπάθεια βελτίωσης της τεχνητής νοημοσύνης την χρησιμοποιούν τελευταία παραδειγματιζόμενοι από την συμπεριφορά του ανθρώπινου DNA.

Μελετώντας τα προβλήματα του ανθρώπινου DNA συγκεκριμένα του ανενεργού τμήματος αυτού, έφτασαν στο αποτέλεσμα ότι ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο παρόν και στο μέλλον θα καθοδηγήσουν αυτή την σιωπηλή μάζα.
Αυτό θα γίνει με βάση την ένταση και την διάρκεια των μαγνητικών δραστηριοτήτων αλλά είναι άγνωστο ποιος, από πού και γιατί θα τα κατευθύνει.
Άγνωστο δε είναι ακόμη και πώς θα γίνει ο προγραμματισμός κατεύθυνσης.
Μέχρι εδώ φτάνει η πληροφορία και η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό του θέματος τούτου.
Αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε περισσότερο τότε πλέον το θέμα παίρνει μια φιλοσοφική διάσταση.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη