Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε κλινικούς γιατρούς που ασχολούνται με τα αυτοάνοσα νοσήματα, η συνύπαρξη δυο ή τριών μαζί δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/07/crohn.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη