Οι έρευνες και η ανησυχία σχετικά με την γενετική προέλευση ή ακόμη με τη γονιδιακή διαταραχή της αιτίας μιας σκλήρυνσης κατά πλάκας, δεν έχουν σταματήσει.

Με τον τίτλο χρόνια «εγκεφαλονωτιαία φλεβώδη ανεπάρκεια» ήρθε μια καινούργια έμπνευση σαν αιτία της σκλήρυνσης κατά πλάκας από τον Ιταλό χειρούργο Πάολο Ζαμπόνι πριν τρία χρόνια, η οποία «έπρεπε» κατά την γνώμη του να είχε και η αιτιολογία εμφάνιση της νόσου.

Αρχη