Ο Χαμουραμπί ήταν ένας βασιλιάς στη Μεσοποταμία το 1750, ίσως ο πρώτος που ασχολήθηκε σοβαρά με τους γιατρούς.

Η ομιλία και ο λόγος είναι δυο διαφορετικές λειτουργίες του λόγου με σαφή όρια μεταξύ τους όσον αφορά το περιεχόμενο τους και την προέλευση τους.

Αρχη