Στην μαγευτική Ινδία ακόμη και οι ψυχιατρικές ασθένειες πρέπει να περιβάλλονται από μυστήριο και μύθο για να προσαρμόζονται σε αυτόν τον λαό.

Η συμπτωματολογία της σκλήρυνσης κατά πλάκας με κύριες κινητικές και αισθητικές διαταραχές καθώς και προσβολές των εγκεφαλικών νεύρων μερικές φορές μπορεί να καλύψει και την ύπαρξη μιας σαρκοείδωσης.

Στον εγκέφαλο υπάρχει ένα κέντρο επιβράβευσης που κάθε φορά στον ερεθισμό από μια ουσία π.χ. αλκοόλ ή μια κατάσταση π.χ. έρωτας, «ανεβάζει» τον άνθρωπο έτσι που να θέλει συνεχώς την επανάληψη του φαινομένου.

Το φυμάτωμα σχηματίζει μικρούς όγκους πολύ τακτικά στον εγκέφαλο ,μονήρεις ή πολλαπλούς, ύστερα από την εισβολή μιας φυματίωσης.

Η νόσος του Alzheimer με χαρακτηριστική απώλεια της μνήμης και αποδιοργάνωση της προσωπικότητας είναι μια αρρώστια που βασανίζει τον σύγχρονο κόσμο.

Η χασμωδία είναι μια διαταραχή της ροής του λόγου που χαρακτηριστικό της είναι η ασύγχρονη ταχύτητα.

Ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό αναπτυσσόμενο και συμπτυσσόμενο σύστημα που ανάλογα με την κατάσταση του περιβάλλοντος προσαρμόζεται και αλλάζει.

Στο βιβλίο του Καζαντζάκη όταν όλα χάνονται και καταστρέφονται σηκώνεται ο Ζορμπάς και χορεύει συρτάκι στην άμμο. Είναι η κλασσική περίπτωση του Έλληνα που όπως και αν πέσει κάτω πάλι θα σηκωθεί όρθιος.

Τα γονίδια του ανθρώπου είναι περίπου 25.000 και κάθε ένα από αυτά έχει μια λειτουργία σημαντική και χαρακτηριστική για την ζωή και τον άνθρωπο.

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί πάντοτε σαν μέσο για να αναδειχτεί και να επιζήσει την λογική του κατά τα πρώτα χρόνια της συνάθροισης του σαν ομάδα πριν 200.000 περίπου έτη αλλά ακόμα και σήμερα.

Αρχη