Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η πολιτισμική παράδοση και θρησκεία, δυο βασικοί πυλώνες της ζωής μας, είναι σαφή προϊόντα εγκεφαλικής λειτουργίας.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/11/blog-post_3254.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη