Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Υπάρχει μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα της εμφάνισης διπλωπίας στην κατεύθυνση από την  μια πλευρά του βλέμματος με ταυτόχρονη ημιπάρεση από την αντίθετη πλευρά.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη