ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Απότοκο της «εκπαίδευσης» αυτής είναι και η ιδέα, αρκετές φορές, και η ιδεοληψία των «ίσων ευκαιριών». «Ίσες ευκαιρίες» είναι πλέον ,σχεδόν, μαγικές λέξεις σήμερα, διότι επιδέχονται όποια θεωρητική ερμηνεία θέλει να τις δώσει ο καθένας. Η έννοια των «ίσων ευκαιριών» εμπεριέχει όμως και μια ανισότητα.
Η ανισότητα έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν και να αποδώσουν το ίδιο.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη