Έννοιες περί ισότητας και ίσων ευκαιριών

ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Απότοκο της «εκπαίδευσης» αυτής είναι και η ιδέα, αρκετές φορές, και η ιδεοληψία των «ίσων ευκαιριών». «Ίσες ευκαιρίες» είναι πλέον ,σχεδόν, μαγικές λέξεις σήμερα, διότι επιδέχονται όποια θεωρητική ερμηνεία θέλει να τις δώσει ο καθένας. Η έννοια των «ίσων ευκαιριών» εμπεριέχει όμως και μια ανισότητα.
Η ανισότητα έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν και να αποδώσουν το ίδιο.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη