ΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΑΞΙΑΣ.
Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι τα τελευταία πενήντα με εξήντα χρόνια έχει χαθεί ,πλέον, τελείως η εμπιστοσύνη για την αξιοκρατική εκτίμηση διαφόρων ινστιτούτων που χορηγούν άξια πιστοποιητικά. Έτσι λοιπόν, τεχνικά, σήμερα είναι αδύνατον να ξέρει κανείς αν ο απολυμένος είναι ικανός ή όχι για το έργο, που έχει προσκληθεί.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη