Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Στην επιληψία μπορούμε να έχουμε ένα ελάχιστο σημείο που είναι μια στιγμιαία απώλεια συνείδησης μέχρι μια μείζονα έκφραση, η οποία μπορεί να είναι μια μεγάλη κινητική κρίση.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post_178.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη