Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το κεντρικό σκότωμα είναι η σκοτεινή πλευρά του οπτικού πεδίου και πολλές φορές είναι προϊόν μιας ενδοκρανιακής βλάβης.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post_3999.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη