Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η παθολογική υπερπληροφόρηση δημιουργεί την καταναγκαστική αποθησαύριση πληροφοριών με ταυτόχρονη αδυναμία εκτίμησης τους και αξιοποίηση τους.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post_1319.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη