Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Υπάρχει μια μορφή ιδιαίτερα επικίνδυνου υδροκέφαλου, γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ αργά, όπου δεν έχουμε δυσκολία από παρεμπόδιση της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αλλά έχουμε απλώς παρεμπόδιση και αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_3946.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη