Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Όταν το βλέμμα εστιάζεται σε ένα κοντινό αντικείμενο προκαλεί σύγκλιση των οφθαλμών και μύση των κόρων.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_04.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη