Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Παιδί και Νευρολογία.

Θεωρείται στην Αμερική ότι ένα ποσοστό τριακοσίων χιλιάδων ατόμων «πάσχει» από ψυχογενείς κρίσεις.

http://neurologyofchild.blogspot.com/2012/03/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη