Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Ο αμφιβληστροειδής είναι η κυριότερη στοιβάδα του ματιού που δέχεται το φως και επεξεργάζεται την όραση.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_5260.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη