Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η μετεπιληπτική περίοδος αυτονόητα είναι πάρα πολύ γνωστή για τους επιληπτικούς ασθενείς με καταστάσεις αδυναμίας ελέγχου, έντονης κόπωσης και τάσεις για ύπνο.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_8254.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη