Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η τυπογραφία που την ανακάλυψε ο Γερμανός Γουτεμβέργιος τον 15ο αιώνα, μεταβάλλοντας μια πρέσα κρασιού σε τυπογραφική μηχανή, έφερε μια ραγδαία εξέλιξη εκείνον τον καιρό και μια αλλαγή του τρόπου ζωής και διάδοσης της πληροφορίας που υπάρχει μέχρι σήμερα.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_2542.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη