Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το γέλιο, τόσο σαν φυσικό φαινόμενο όσο και διαγνωστικό στοιχείο, αποτελεί ένα ουσιαστικό αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_3747.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη