Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η επίφυση, ένας αδένας που είναι στο κέντρο του εγκεφάλου και ευαίσθητος στις αλλαγές φώτο-σκότους, αναλύθηκε από το Καρτέσιο.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_7262.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη