Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η μεταιχμιακή προσωπικότητα με την «ουρά» της, η οποία είναι η σύγχυση ταυτότητας, βρίσκεται σήμερα σε κάθε «γωνία».

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/h.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη