Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Μια αιμορραγία από το στόμα ή τη μύτη σαν μοναδικό σύμπτωμα είναι κάτι συνηθισμένο.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/07/i_17.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη