Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 μπορούσε να γίνει ένας έλεγχος των αισθητηρίων οργάνων μόνο υποκειμενικά και κατά προσέγγιση.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/07/blog-post_8858.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη