Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Εδώ ο τίτλος δίνεται περιφραστικά για να γίνει το αντικείμενο πιο κατανοητό.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/07/blog-post_4399.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη