Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η διάγνωση «ατροφίες πολλαπλών συστημάτων» είναι μάλλον περιγραφική, προκειμένου να γίνει κατανοητό περί τίνος πρόκειται.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/07/blog-post_1235.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη