Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Αναμφισβήτητα ναι, αν και τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια μεικτή κατάσταση.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/blog-post_1266.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη