Πάντοτε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφική αναζήτηση πολλών ομάδων ποια είναι η σχέση του χρόνου με τη σκέψη.

Ένα είναι το γεγονός˙πως γενικά το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να περιφρονεί και μάλιστα με πάθος το αφηρημένο.

Αρχη