Στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που χαράσσεται αυτή την στιγμή, πολύς λόγος γίνεται για το ρόλο του λυκείου, την χρησιμότητα ή μη των συνεχών εξετάσεων, την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Εντούτοις ελάχιστη συζήτηση έχει γίνει για το τι ουσιαστικά χρειάζεται να γνωρίζει ο μαθητής τελειώνοντας το σχολείο, πέρα από μαθηματικά, αρχαία, αγγλικά ή υπολογιστές.