Στην συζήτηση των τελευταίων ημερών σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τέθηκε μεταξύ άλλων και ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Πρέπει η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας να είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και στην βάση ποιας διδακτικής προσέγγισης;