Αρκετοί οικονομολόγοι, δανείζονται για την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μια σειρά από μοντέλα της ψυχιατρικής θεωρίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την έννοια της «ευχαρίστησης» και το κατά πόσο η αναζήτησή της επηρεάζει προσωπικές επιλογές. Με άλλα λόγια, μία οικονομική επιλογή μπορεί να βασίζεται σε μία εγκεφαλική λειτουργία, από την οποία εισπράττουμε ευχαρίστηση.

Ήδη εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει αρκετές άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, ενώ σύμφωνα με έγκριτους αναλυτές, έχει οδηγήσει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, σε αυτό που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν «απώλεια του κοινωνικού κεφαλαίου», δηλαδήΔΙΑΒΑΣΤΕ

Αρχη