Για πολλούς ανθρώπους η επιτυχία, η κοινωνική καταξίωση, η αναγνώριση αποτελούν γνώμονα της προσωπικής ευτυχίας. Αυθαίρετα πολλές φορές θεωρούμε ότι ο επιτυχημένος, ο πλούσιος, ο διάσημος, είναι απαραίτητα και ευτυχισμένος ή εν πάση περιπτώσει, είναι πιο ευτυχισμένος από τον μέσο άνθρωπο.

Ο άνθρωπος καθημερινά συγκρίνεται με τους συνανθρώπους του. Συγκρίνεται, είτε για να επιβεβαιώσει κάποια στοιχεία υπεροχής του απέναντι στους άλλους, είτε για να ταυτοποιήσει την αδικία σε βάρος του σε κάποιον τομέα. Παραδείγματος χάριν, ένας ευκατάστατος άνθρωπος συγκρίνεται με τους υπόλοιπους, με φόντο την οικονομική του υπεροχή.

Αρχη