Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης είναι η ικανότητα του ανθρώπου να ξεχνά. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος επειδή ξεχνά! Ο μηχανισμός λήθης του ανθρώπινου νου είναι εκείνος που επιτρέπει στο άτομο να νιώθει ευτυχές καθώς οι τραγικές στιγμές, ορίζονται ως «στιγμές» επειδή ο νους μπορεί να τις ξεχνά.

Αν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ξεχνά θα ήταν συνεχώς δυστυχής καθώς και οι πιο μικρές στιγμές πόνου θα ανάγονταν σε προσωπικές τραγωδίες. Την ίδια στιγμή ο μηχανισμός λήθης δεν επιδρά με τόσο καταλυτικό τρόπο στις στιγμές ευτυχίας, πολλές από τις οποίες οι άνθρωποι τις θυμούνται για μια ολόκληρη ζωή. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο ανθρώπινος νους λειτουργεί επιλεκτικά επιτρέποντας στον άνθρωπο να ξεχνά τις συμφορές και να θυμάται τις χαρές. Αυτό είναι ακόμα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη