Ένα από τα σημεία των καιρών είναι και το κοινωνικό πρότυπο του «τέλειου». Εκείνου που ποτέ δεν σφάλλει, που ποτέ δεν αστοχεί, που επιτυγχάνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και συνέχεια. Προφανώς αυτό το μοντέλο ανθρώπου δεν υπάρχει πραγματικά, αλλά προβάλλεται καθημερινά από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την διαφήμιση, το σύστημα κατανάλωσης γενικά.

Πολλές φορές η ζωή οδηγεί τον άνθρωπο σε κρίσιμα σταυροδρόμια, σε δύσκολες αποφάσεις και ενδεχομένως και σε αποτυχημένες επιλογές. Το ενδεχόμενο αποτυχίας σε κάποια προσπάθεια γεννά συνήθως φόβο, ο οποίος είναι ικανός να ματαιώσει την ίδια την προσπάθεια ή να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον στόχο του, χωρίς καν να τολμήσει να τον προσπαθήσει.

Αρχη