Πολλές φορές η ζωή οδηγεί τον άνθρωπο σε κρίσιμα σταυροδρόμια, σε δύσκολες αποφάσεις και ενδεχομένως και σε αποτυχημένες επιλογές. Το ενδεχόμενο αποτυχίας σε κάποια προσπάθεια γεννά συνήθως φόβο, ο οποίος είναι ικανός να ματαιώσει την ίδια την προσπάθεια ή να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον στόχο του, χωρίς καν να τολμήσει να τον προσπαθήσει.

Ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο καθώς τον οδηγεί σε αδράνεια, η οποία είναι τελικά η αιτία, πολλές φορές, της ίδιας της αποτυχίας. Πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να τον ξεπεράσουν αυτό τον φόβο ποτέ. Άλλοι πάλι, τον αγνοούν και είτε μεγαλουργούν, είτε καταστρέφονται. Όπως και να έχει το θέμα, το χειρότερο για τον άνθρωπο είναι η ακινησία και το τέλμα. Και κακά τα ψέματα, ο φόβος της αποτυχίας συνήθως οδηγεί σε αυτό.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη