ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΈΝΑΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ» ΦΟΡΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
Ήδη πλέον είναι γνωστό ότι διάφοροι οργανισμοί δημιουργούν τέτοιες «υπηρεσίες», κυρίως με πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ, οι οποίες έχουν σαν στόχο να συγκρίνουν επί ατομικής αλλά και διακρατικής βάσης όλα τα στοιχεία των φορολογούμενων, προκειμένου να γίνει μια σωστή εκτίμηση της περιουσίας τους και να μπορεί να δοθεί μια λύση στον «παγκόσμιο» φόρο. Αρχίζοντας από την Ευρωπαϊκή ένωση όπου η συγκέντρωση των πληροφοριών σε ατομικό επίπεδο είναι πολύ πιο εύκολη και αργότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προβλέπεται με τη βοήθεια του ΟΗΕ τα επόμενα χρόνια μέσω των διεθνών συναλλαγών να υπάρχει κάποια τάση αρχής επιβολής τέτοιων φόρων.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη