ΜΑΪΟΣ 2014: OI ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΈΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Σ’ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.
Αυτό το γεγονός είναι η παρακμή, μια παρακμή στα πάντα και κυρίως στο κοινωνικό τρόπο ζωής και στις οικονομικές σχέσεις του ανθρώπου. Ζητείται μια άμεση λύση κυριολεκτικά, μια λύση του χθες για να φύγει κάποιο απ’ τα πλοκάμια αυτού του θανατηφόρου «χταποδιού» της παρακμής. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια λύση, η οποία έρχεται και αυτοπροτείνεται από μόνη της μέσα από τις ανάγκες που γεννά η παρακμή∙ πρόκειται για την παιδεία, ένα τεράστιο άλμα στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Η τάση να γίνουν καινούργια πράγματα γνωστά σε ευρεία βάση, να μπει ένα θεμέλιο νέας επιστημονικής εξέλιξης και γνώσης είναι αυτή που θα δώσει τη λύση. Αντίθετα, κάθε άλλη αποφυγή θα συνεχίσει τη διαδικασία της παρακμής και βέβαια αυτή του τέλους.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη