ΔΕΥΤΕΡΑ 19.05.2014: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥΣ.
Γενικά παρατηρώντας τις εκλογές και τον προεκλογικό αγώνα των περισσότερων ανεξάρτητων ή κομματικών δημοτικών παραγόντων, είναι πλέον γεγονός ότι υφίστανται μια «μακριά κουλτούρα» φυγοπονίας και αναξιοκρατίας. Πλέον αυτές οι δυο έννοιες έχουν γίνει «καθεστώς» για τη συνείδηση του μέσου Έλληνα και δεν αμφισβητούνται με τίποτα∙ αποτελούν αφετηρία κάθε καινούργιας προσπάθειας και το αυτονόητο για οποιαδήποτε πράξη. Δεν υπάρχει πρόθεση να το κρίνει κανείς αρνητικά ή θετικά, σε ότι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη, το βέβαιο όμως είναι ότι αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής σκέψης για το αύριο.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη