ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΌΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Η κύρια εφαρμογή τους είναι στην ιατρική και κατά δεύτερο λόγο στην διπλωματική ιστορία. Σ’ ότι αφορά το τελευταίο, οι ρόλοι της επέμβασης και διείσδυσης είναι χαρακτηριστικοί. Όσον αφορά την επέμβαση, πρόκειται για την ανάγκη της «λήξης» μιας θέσεως η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν που δέχεται την επέμβαση. Όταν η επέμβαση προχωράει και γίνει διείσδυση, τότε πάντα σε διπλωματικό στάδιο υπάρχουν οι διακλαδώσεις που δημιουργούνται εντός του νέου «σώματος», προκειμένου να γίνει η επέμβαση∙ πρόκειται για μια κατάσταση που την βλέπουμε πάρα πολύ τακτικά στην Ευρωπαϊκή πολιτική, σε ότι αφορά τα κράτη-εταίρους. Βέβαια, έτσι όπως γίνεται είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει κατανοητή από γιατρό που έχει εξ επαγγέλματος ανάλογη πείρα σε επεμβάσεις και διεισδύσεις.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη